Logo.jpg

Доброго дня, друзі!

Вікія-спільнота надає чудову технічну базу для створення і розвитку різноманітних проектів, спільнот і кіл за інтересами. Цей проект, Школа вивчення людської мови, школа глобального суржика, загальнолюдської мови світу - одна з цих спільнот. Його мета - допомога у вивченні різних мов світу, або якщо розглядати всі мови світу як єдине ціле - загальнолюдської мови, глобального суржика. Хоч подібна методика - вивчення мов через суржик і видається чимось новим, але насправді його історія нараховує не одне тисячоліття, люди з давніх давен саме так і вчили мови.

Запрошуємо до школи мов, яка дає вам можливість вчити мову мов, вільну мову людства.

Welcome to the school of language, which gives you an opportunity to learn the language of languages, free language of humanity.

Головне завдання цього проекту - допомогти вам, як громадянину сучасного глобального суспільства вдосконалити свої знання тих чи інших мов світу, говірок всемови, загальнолюдської мови.

Основная задача этого проекта - помочь вам, как гражданину современного глобального общества улучшить свои знания тех или иных языков мира, говоров всеяза, общечеловеческого языка.

The main task of this project is to help you as citizen of modern global society to improve your knowledge of languages of the world, dialects of all-language, all-human language.

Принцип роботи дуже простий. Кожна стаття присвячена тому чи іншому питанню - слово чи мовотвору, урокам з мови, лексиці, грамматиці, методиці вивчення мов, тощо. Ви можете розглядати цей проект як такий собі записник, в якому ви можете зберігати і впорядковувати будь-яку інформацію з мови, яка вам цікава. Статті можна створювати, писати і переписувати, більш того це і є важлива складова методу - попрацювати зі словами і текстами, відчути мову в роботі і таким чином більш просто, цікаво і швидко запам'ятати нові слова. Бажаю успіху у вивченні мови! Користуйтесь на здоров'я!

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.